Odśnieżanie dachów

Zimą należy szczególnie zadbać o stan techniczny budynków i bezpieczeństwo mieszkańców. Należy pamiętać o kontroli grubości pokrywy śnieżnej, o usuwaniu nadmiaru śniegu zalegającego na dachach, a także o drożności systemów rynnowych odprowadzających wodę z dachu.

Nieregularne odśnieżanie dachu może spowodować osłabienie jego nośności, a brak konserwacji rynien umożliwia powstawanie nawisów śnieżnych oraz sopli. Brak natychmiastowego działania zapobiegawczego w takich sytuacjach może prowadzić do tragedii.

W okresie zimowym wykonujemy usługi odśnieżania, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania różnych obiektów. Zakres prac obejmuje m.in.:

  • odśnieżanie dachów skośnych i płaskich,
  • odśnieżanie dachów pokrytych dachówką,
  • odśnieżanie dachów pokrytych papą termozgrzewalną,
  • odśnieżanie dachów pokrytych membraną,
  • odśnieżanie dachów pokrytych blachą,
  • odśnieżanie hal wielkopowierzchniowych,
  • usuwanie sopli i nawisów śnieżnych,
  • monitorowanie grubości pokrywy śnieżnej,
  • kontrola, konserwacja i czyszczenie rynien przed zimą.

 

Czy wiesz, że

Właściciel bądź zarządca nieruchomości, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżenia dachu, może zostać ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Może zostać również wprowadzony natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Należy zatem pamiętać o konieczności odśnieżania budynków, szczególnie podczas obfitych opadów śniegu. Obowiązek ten wynika z artykułu 61 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Przykłady mas śniegu zalegających na dachach

swiezy-puch

Warstwa 20 cm świeżego puchu śniegu zalegająca na powierzchni 1m2 waży ok. 20 kg.

Warstwa 20 cm osiadłego śniegu zalegająca kilka godzin na powierzchni 1m2 waży ok. 40 kg.

osiadly_snieg

stary_snieg

Warstwa 20 cm starego śniegu zalegająca kilka tygodni na powierzchni 1m2 waży ok. 60 kg.

Warstwa 20 cm mokrego śniegu zalegająca na powierzchni 1m2 waży ok. 80 kg.